Διεύθυνση:Βενιζέλου 52, Ελασόνα, 40200,   Τηλέφωνο: 2493022734
Υπέυθυνος Καταστήματος: Χαλκίδου Παρθένα